Programare ONLINE
Skip Navigation Links.
CĂUTARE/ȘTERGERE

Regulament de programare online

Aplicația informatică PROGRAMARE ONLINE a fost realizată în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane în cadrul Primăriei orașului Simeria.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a cererilor se poate face și pe baza programărilor online.

De reținut:

 • Programarea este gratuită şi netransmisibilă.

 • Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

 • Momentan nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor;

 • Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare. Pentru acest lucru se poate consulta site-ul oficial al instituției (www.primariasimeria.ro) la pagina Aplicații online, secțiunea Acte necesare.

 • Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării..

 • Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul..

 • Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE..

 • După realizarea programării, se va aloca acesteia un număr de înregistrare și o cheie de acces, date necesare pentru urmărirea stadiului programării (solicitat, confirmat, expirat), precum și pentru anularea programării de către solicitant..

 • Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare realizării operațiunii solicitate. Termenul de soluționare a cererilor este anunțat în mod direct la ghișeu de către operator, excepție făcând situațiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile..

 • Programările online beneficiază de prioritate la preluarea cererilor/solicitărilor..

 • Lista aplicațiilor și a activităților pentru care se poate face programare online este afișată în partea stângă a acestei pagini.